Wat houdt de RE-training in?

We noemen het een RE-training, omdat het een combi is van een RE-traite en een TRAINING. RETRAIN betekent omscholen. Als je komt, heb je de Levenseindegids al gelezen, waarin veel informatie staat. Soms in het Engels. Enige kennis daarvan is wel handig. We gaan in op de vragen, die er zijn. In de drie dagen werk je verder vooral aan je eigen proces rond doodgaan, aan zelfkennis en zelfzorg. Een innerlijk proces wat niet perse gedeeld hoeft te worden op dat moment in die groep. Je gaat je eigen diepte in, oa. met stilte-opdrachten en vragen over jouw losse eindjes, jouw visie op doodgaan, jouw wensen voor je laatste levensfase etc, maar ook met muziek en geleide meditaties, ook die zijn regelmatig Engelstalig. Je oefent zo met zaken die je wellicht straks in je werk kunt inzetten. Deze elementen (mooie muziek, een meditatie, een kaart trekken, een kaars, een ritueel, etc) zijn elementen die je tegenkomt in een retraite. Dit onderscheidt de RE-training van een gewone training. In stilte met een vraag over de dood in gedachten, zoekend naar contact met je (Hogere) zelf. Innerlijke wijsheid zit in ieder mens. Contact met die krachtbron kun je vinden in jezelf en anderen kun je weer stimuleren om dat ook in zichzelf te zoeken. Dat is voor mij spiritualiteit. Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei! Tevens de titel van mijn 1e boek waarin oa staat beschreven hoe het idee rondom end of life-coaching bij me is opgepopt. Tijdens de RE-training krijg je dit boek en het kaartendeck de ZIELSROUTEPLANNER. Na inschrijving en betaling ontvang je als leesmateriaal in PDF-vorm de Levenseindegids. In de RE-training gaan we hier dieper op in o.a. middels de vragen die er zijn.

Het is overduidelijk dat hier een PROCES in werking treedt; in drie dagen kun je niet alles bespreken. Veel onderwerpen moeten beklijven; zaken als nadenken over je eigen levenseinde, over je eigen uitvaart, over wat jij nog wilt met je leven en hoe je het werk als levenseindedoula kunt integreren in je huidge bestaan, nemen nu eenmaal tijd. Jouw eigen ontwikkeling krijgt beslist een boost door deze RE-training. Als je je daarvoor openstelt natuurlijk. We noemen het een RE-training omdat juist die persoonlijke en spirituele ontwikkeling deel uitmaakt van dat PROCES. Een manier om je te verdiepen is middels het kaartendeck van Gerda Duin van Vrouw en Verbinding: de ZIELSROUTEPLANNER. Deze werkelijk schitterend vormgegeven kaarten vertellen allemaal bijzondere boodschappen; de teksten staan beschreven in een mooi boekje en zetten je aan tot verdere groei en zelfontwikkeling. De Zielsrouteplanner krijg je als je deelneemt aan de RE-training.

Het is belangrijk om te weten dat dit een TRAINING is, waarbij het m.n. gaat om wat een levenseindedoula is. Er is veel aandacht voor die rol in de laatste levensfase en het deel erna. Wat doet ze wel? Wat liever niet? Het gaat over het proces om het beroep onder de aandacht te brengen. Want na de training staan je klanten niet als vanzelf op je stoep. Je zult hard aan de slag moeten met zichtbaarheid, marketing en meer zaken die nu eenmaal horen bij het ondernemerschap. Het gaat over zelfzorg. Over naar binnen keren met indringende vragen. Uiteraard kan/zal dat je raken, maar in deze RE-training gaan we niet in op individuele verlieservaringen en de emoties die er op dat moment opkomen. Wie behoefte heeft aan dat stuk, kan gelukkig kiezen uit een mega-aanbod elders. Je proeft even aan allerlei onderdelen, zoals dat totaal nieuwe beroep, die wat andere beroepshouding, aan marketing, luisteren etc. en bepaalt zelf wat nog uitgewerkt mag gaan worden bij jou. In een heerlijke workshop die Mirjam van Wieringen van Kleur in Apeldoorn geeft maak je kennis met hand- en voetmassage (als liefdevolle vorm van aanraken) en het gebruik van aromatherapie. Je ervaart sterk dat muziek en stilte ook kunnen spreken. Misschien wil je nog een opleiding tot (rouw-)coach of als stervensbegeleider gaan doen; of een uitvaartopleiding; iets met teksten schrijven, met aanraking, omgaan met verlies en verdriet of iets in de palliatieve zorg….Legio mogelijkheden. Misschien voel je dat jij voldoende bagage hebt in jouw rugzak. Mijn concept is nieuw en in ontwikkeling. Soms moet het bijgestuurd, vaak wordt er iets toegevoegd. Aansluitend op onze ervaringen zal er zeker een vervolg ontstaan in de vorm van aanvullende losse modules, terugkom-dagen, inspiratiedagen, workshops, lezingen etc. Van mij en vast ook van anderen! Ook ik laat me verrassen over wat er nog mag groeien en bloeien! Mijn eigen concept heb ik beschermd, omdat ik wil voorkomen dat de door mij bedachte formule RE-training (Retraite/training) en lesmateriaal zomaar zonder overleg door een ander wordt ingezet. Maar verder hoop ik met heel mijn hart dat er vele prachtige initiatieven op dit gebied gaan ontstaan en dat ik ze nog mag meemaken in dit leven! Ik zie dat beslist niet als concurrentie… integendeel! Hoe meer mensen dit leren kennen, hoe sneller het zijn weg vind. Net als bij de geboortedoula. Ik hoop met deze RE-training o.a. anderen te leren om met gepaste afstandelijke betrokkenheid en een helikopterview mensen in hun eigen kracht te zetten en te houden. Een hug op het juiste moment kan geweldig zijn, maar te veel zorgen, koesteren en troosten zet de ander niet in eigen kracht. De levenseindedoula is ook hierin overstijgend en gaat BEYOND. Vanuit compassievolle betrokkenheid: “ik heb respect voor jouw gevoelens en vertrouw erop dat jij de kracht heb om hier zelf mee om te gaan. Jij kunt dat! Vertrouw daar op!” Ook als jij er als doula niet bent, vindt iedereen zijn of haar weg. Op die weg loop je maar een klein stukje mee. Je hoeft jezelf niet onnodig groter of kleiner te maken dan je bent.

Doula WORDEN en doula ZIJN is niet alleen leren, maar vooral ook afleren. Afleren om te geloven dat je gedachten, je gedrag en je gevoelens je nu eenmaal overkomen. Mijn inspiratiebron is o.a. het gedicht “de vicieuze cirkel”. Je hebt ten alle tijde een keus om je gedachten te geloven of ter discussie te stellen. Gedachten zullen er blijven, maar wat een vrijheid als je gaat besluiten dat niet alles wat je denkt altijd waar hoeft te zijn; dat je mag besluiten om bepaalde gedachten voorbij te laten gaan als wolken; wat een vrijheid om te besluiten dat wat een ander zegt, heus niet belangrijker is dan wat je zelf vindt. Dat iets dat was, altijd zo moet blijven. Dat je alles wat je niet langer dient, los mag en kunt laten. Het betekent niet dat daarmee alles ineens opgelost of anders wordt, maar dit inzicht geeft wel veel bevrijding. En dat mag je soms nog overbrengen aan mensen in hun laatste levensfase. Je mag afleren dat gebabbel altijd nodig is en leren om de stilte te laten spreken. Als dat lastig is voor je, is een stilte-retraite misschien jouw uitdaging. Toch zullen gesprekken er geregeld zijn, terugblikkend op het leven. Op spijt, unfinished business, op dromen… een open gesprek, zonder vooropgestelde agenda, met ruimte voor wat zich maar aandient. Meestal luistert ze vooral zodat de ander al pratend zelf het inzicht krijgt, al of niet in overleg met anderen. Nazorg achteraf….. er KAN veel, maar niet alles hoeft! De doula gaat Beyond, is overstijgend! Ook hierin….

Het lesmateriaal.
De Levenseindegids, die je ontvangt per mail, is een “levend document” is en wordt steeds aangevuld en bijgewerkt. Het beslaat op dit moment al ruim 100 pagina’s. Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

Over de Doula :
Birth- and end-of-life-DOULAS.
De End-of-life-doula/levenseinde-coach.
De doulatas.
Levenseinde-wensen versus het geboorteplan.
Wat is een EOL-doula nou eigenlijk en wat niet?
Wat kan een end-of-life-DOULA/ levenseindebegeleider toevoegen?
Grenzen in het werk en je kunnen / zelfzorg.

Over het levenseinde:
Als iemand “slecht nieuws” heeft gehad; helpende vragen.
Het levenseindegesprek / helpende vragen
Afronding van praktische zaken, zoals wachtwoord-overdracht, erfenissen, opruimen van je spullen.
Luisteren / WAIT and ASK /
Communicatie /Rollen
Rechten van stervenden
Wat is een goede dood? Bestaat dat?
Niet medisch, toch wat tips;
Signalen dat de dood nabij is.
Lessen voor levenden
(Spirituele) processen rond geboorte en dood
(Spirituele) stervensbegeleiding
Angst voor de dood
Losse eindjes – unfinished business.
Rouw en verlies (rouwtaken/rouwfasen)
Het voorbereiden van het afscheid/de (betaalbare) uitvaart. (incl.Checklist)
LIjst met linkjes
Boekensuggesties
Er staat veel in de Levenseindegids, zodat het goed is om er ook later geregeld opnieuw in te lezen en de video-linkjes te bekijken. Het zet wellicht aan tot verdieping via andere wegen. Ook dit is een groeiproces. Ook voor mijzelf; het kan steeds een laagje dieper. Mensen die actief naar buiten treden als levenseindedoula zullen ook af en toe een bijgewerkt exemplaar van de PDF (kunnen) ontvangen.

© Jetty Oosterman | Website door Quist ICT