Voor wie kan het werk als levenseindedoula en/of de Souldoula, c.q. de RE-training wat zijn?

Voor enthousiaste pioniers, die graag iets willen betekenen voor een ander in een transformerende levensfase. Een doula is een wayshower, een soort zielecoach, een space hoder. Een doula biedt zichzelf aan; zij is niet verbonden aan een organisatie, met regels protocollen, vastgestelde werktijden, een vastgesteld takenpakket etc. Zij is onafhankelijk en vrij. Je weet in dit werk nooit precies van tevoren wat je zult aantreffen. Het is fijn dat je vertrouwen kunt uitstralen, steun kunt bieden, open staat voor het onvoorspelbare, flexibel bent. Je moet mee bewegen op wat zich op dat moment voordoet. Daar kan niet iedereen goed tegen.

Stap 1 is dus: Ken jezelf! “Bezint eer ge begint”. Is het werk als doula wel iets voor jou als je nogal een controlfreak bent en veel belang hecht aan zekerheid, zoals bv. een vast salaris en afgebakende werktijden met vaste koffiepauzes en eetmomenten, aan een duidelijk takenpakket? Dan heb je zelf nog wat werk te doen, maar daar kan onze RE-training je juist ook heel erg bij helpen! Met meerdere trainers wordt er op verschillende terreinen verdieping aangeboden. De een doet dat meer op creatief gebied, en zet haar kennis rond engelen-energie, edelstenen, olie etc. in. De ander doet dat als zielevroedvrouw en weer een ander doet het vooral vanuit haar eigen tweelingzielproces, met de bijbehorende processen. Zelf bied ik mijn kennis, inzichten, vaardigheden aan op eigenlijk al die terreinen. Werken rond de dood doe ik al 50 jaar, ik zit zelf in een twinflame-proces en heb mijn transformatie door verschillende zaken in gang gezet mogen zien. Over mijn processen, mijn huwelijk van een halve eeuw en de echtscheiding die er op volgde, over mijn IC-opname door Corona etc. schrijf ik boeken, die als lesmateriaal ingezet worden.

Kernwoorden die horen bij de levenseindedoula zijn bijvoorbeeld: flexibel, authentiek, overstijgend, openminded – een beginnersblik, zonder oordeel, jezelf zoveel mogelijk kunnen wegcijferen (het gaat niet om jou!), tegelijkertijd wel heel goed voor jezelf kunnen zorgen, compassievol zijn maar vooral ook: OBSERVE and don’t ABSORB

Wij hopen met deze RE-training anderen te leren om met gepaste afstandelijke betrokkenheid en een helikopterview mensen in hun eigen kracht te zetten en te houden. Een knuffel op het juiste moment kan geweldig zijn, maar te veel zorgen, koesteren en troosten zet de ander niet in de eigen kracht. De doula is ook hierin overstijgend en gaat BEYOND. Vanuit compassievolle betrokkenheid: “ik heb respect voor jouw gevoelens en vertrouw erop dat jij de kracht hebt om hier zelf mee om te gaan. Jij kunt dat. Vertrouw daarop!” Ook als jij er als doula niet bent, vindt iedereen zijn of haar weg. Op die weg loop je maar een klein stukje mee. Je hoeft jezelf niet onnodig groter of kleiner te maken dan je bent.

Doula WORDEN en doula ZIJN is niet alleen leren, maar vooral ook afleren. Afleren om te geloven dat je gedachten, je gedrag en je gevoelens je nu eenmaal overkomen. Mijn inspiratiebron is het gedicht “de vicieuze cirkel”. Je hebt te allen tijde een keuze om je gedachten te geloven of ter discussie te stellen. Gedachten zullen er blijven, maar wat een vrijheid als je gaat besluiten dat niet alles wat je denkt altijd waar hoeft te zijn. Dat je mag besluiten om bepaalde gedachten voorbij te laten gaan als wolken. Wat een vrijheid om te besluiten dat wat een ander zegt, heus niet belangrijker is dan wat je zelf vindt. Dat iets dat was, altijd zo moet blijven. Dat je alles wat je niet langer dient, los mag en kunt laten. Het betekent niet dat daarmee alles ineens opgelost of anders wordt, maar dit inzicht geeft wel veel bevrijding. En dat mag je soms nog overbrengen aan mensen in hun laatste levensfase. Je mag afleren dat gebabbel altijd nodig is en leren om de stilte te laten spreken. Als dat lastig is voor je, is een stilte-retraite misschien jouw uitdaging. Toch zullen gesprekken er geregeld zijn, terugblikkend op het leven. Op spijt, unfinished business, op dromen… een open gesprek, zonder vooropgestelde agenda, met ruimte voor wat zich maar aandient. Meestal luistert ze vooral zodat de ander al pratend zelf het inzicht krijgt, al of niet in overleg met anderen. Nazorg achteraf is ook mogelijk. Er kan veel, maar niet alles hoeft! De doula gaat Beyond, is overstijgend! Ook hierin….

We richten ons op mensen die de nodige levenservaring hebben. We zien dat velen spiritueel geinteresseerd zijn. Dat is echter geen voorwaarde om deel te nemen. Iedere doula trekt immers ook weer zijn of haar “eigen” mensen aan, die zich prettig voelen bij jou.

Wel maken we in de RE-training kennis met onze eigen energie, de energie van Engelen en die van Godinnen. Godin Hecate; de godin die heerst over vruchtbaarheid, leven en dood. Op de drempels en de kruispunten in het leven is zij te vinden. Zij maakt ons duidelijk dat er geen goede of foute keuzes zijn, zolang je jezelf tijd en ruimte gunt en vertrouwt op je eigen kracht en keus. Wij mogen anderen daarin weer stimuleren in turbulente tijden. Zowel bij de bevalling als de dood helpt het om Hecate erbij te hebben, in haar troostende aanwezigheid van ervaren en wijze vrouw. De Crone. Zij staat voor de donkere kanten in ons, de kanten die wij meestal ontkennen, zoals het besef van onze eindigheid. Zij kan zichzelf genoeg zijn en toch intens betrokken bij een ander. Ze is graag alleen maar tegelijkertijd actief betrokken in de wereld. Ze is niet perse altijd even lief. Zij is vooral eerlijk! Ze geeft en ze neemt, maar wie de Godin eert, zoals alle Goden haar eren, heeft niets van haar te vrezen, zo wordt gezegd. Hecate en de blauwe vlinder zijn de symbolen die voor mij horen bij mijn nieuwe missie: de dood wat meer bespreekbaar maken middels de levenseindegids en de End-Of-Life-DOULA op de kaart zetten in Nederland en Nederlandstalige gebieden. Godin Ashtatara laat van zich horen tijdens de Soul Body Fusion–practionersdag. En zo komt er nog veel meer voorbij!

De RE-training is ook een oefening in open minded anticiperen op het NU! Alles is net nieuw en nog volop in ontwikkeling. Ik zelf ben nog zoekende en dat blijft hopelijk nog heel lang zo, want dat past bij mij. Al werkend moet of  wil ik soms bijsturen. Je ontvangt geen vooraf uitgewerkt programma en tijdschema en dat is voor sommigen erg wennen, maar sluit goed aan bij het werk in de praktijk. Wel ontvang je vooraf als je intekent op de hele training een boek/gids (als PDF) wat als basis dient: de Levenseindegids. (meer info. verderop op de site).  Het staat ook vol met linkjes naar o.a. You Tube. Daarnaast ontvang je een aantal opdrachten, o.a. het invullen van je eigen wensen in de informatiegids “De laatste levensfase”. Het kost tijd en vraagt commitment, als je daadwerkelijk dit als beroep wilt neerzetten.  Ook ontvang je dan de PDF’s die als boek uitgegeven gaan worden op termijn over mijn twinflame-proces en alles wat dat in werking heeft gezet. Sinds 2024 kun je ook intekenen op lossen onderdelen, omdat er nu naast de levenseidendoula ook aandacht is voor de souldoula/soulcoach en het twinflame-proces. Als dat laatste meer resoneert dan het werk van een levenseindedoula kun je als het ware grotendeels je eigen programma-invulling samenstellen.

Past het goed bij jouw huidige diensten of producten of wil je meewerken om iets nieuws in de wereld te zetten?. Ligt hier jouw nieuwe missie en roeping? Het kan natuurlijk ook zijn dat je er meer over wilt weten, omdat je doulatools wilt inzetten voor een verwant.  Anderen hebben al een eigen bedrijf bv. als coach, en willen dit ernaast aanbieden. Mijn streven is dat een mooie groep zich met elkaar gaat verbinden; zowel mensen die op zoek zijn naar een baken, een lichtje en al die mensen met een groot hart, een giga-dosis levens- en werkervaring en zoekend naar (nog meer) zingeving, hun diensten aanbiedend als levenseindedoula.

Met name deze actieve doula’s wil ik blijvend verbinden, ook na de RE-training, zodat we elkaars wijsheid, kennis en kunde kunnen inzetten om anderen zo goed mogelijk bij te staan in de laatste fase van hun leven. Ook zullen we als groep naar buiten treden via o.a. websites. We mogen er samen de schouders onder gaan zetten om nieuwe beroepen onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Ik vertrouw er op dat er samen met gedreven anderen nog veel meer mooie uitingsvormen naar voren zullen komen de komende tijd. Maar ook dit is een proces en heeft een eigen tijdspanne.

 

        Een training vanaf de bank met zicht op de IJssel in Terwolde; ook te huur www.DroomBuitenhuis.nl