Kosten van het inhuren van een levenseindedoula of souldoula

Voordat iemand besluit om een levenseindedoula in te huren is het van belang dat men zich realiseert dat dit geen gratis diensten zijn en dat het (zeker vooralsnog) niet betaald zal gaan worden door een (zorg-)verzekering. Toch weten we dat er een groep mensen is die zeker belangstelling/behoefte heeft aan iemand die ze zelf kunnen kiezen, met wie ze kunnen afspreken hoe lang en wanneer hij/zij komt en met veel keuzevrijheid wat betreft de invulling van de uren die worden ingekocht.

Omdat een levenseindedoula niet in dienst is van een instelling maar doorgaans een eigen bedrijf heeft, zijn er ook geen prijsafspraken. In onderling overleg wordt gekeken naar de wensen en de mogelijkheden. De prijs hangt uiteraard mede af van de individuele achtergrond. Toch is het wellicht handig om enige indicatie te hebben. De doorsnee doula zal werken met een pakketprijs. Daarbij kun je denken aan bv.

  • Een pakket van € 499,– tot € 750,– ,waarbij zo’n 5 aanwezigheidsmomenten van minimaal 1 uur zitten en nog 5 telefonische gesprekken. Af en toe een mailcontact of per app om op de hoogte te blijven van de stand van zaken zit daar (meestal) ook bij.
  • Een uurtarief van € 50 tot € 80,– per uur. Dat geldt ook voor de diensten van een souldoula, wat gezien kan worden als individuele coaching tijdens pittige transformatieprocessen.

Belangrijk is het om vooraf goede en duidelijke afspraken te maken over de prijs en deze bij voorkeur schriftelijk vast te leggen. Deze website van Jetty Oosterman staat hier los van en heeft hier geen enkele invloed op of bemoeienis mee.

Doula is een vrij beroep. Ook niet iedere levenseindedoula zal deze RE-training hebben gevolgd. Voor het overzicht van diegenen die dat wel hebben gedaan, is het kaartje en de overzichtlijst van levenseindedoula’s elders op deze site te gebruiken. Deze doula’s volgen jaarlijks ook terugkomdagen. Ben je op zoek naar een doula, dan mag je ook bellen. Naast de doula’s die zich al profileren op de site zijn er meer die daar mee bezig zijn. Soms is er nog wat tijd nodig voor het opzetten van een website bv. Ik kan ze persoonlijk benaderen met de vraag. We zijn een nieuwe groep in beweging!

© Jetty Oosterman | Website door Quist ICT